Konsaltinq

Təşkilatların uğurlu fəaliyyəti onların yeni çağırışlara və imkanlara cəld cavab verməsi ilə şərtlənir. Düzgün qərarın qəbul olunması üçün yeni trendləri dərindən anlamaq zəruridir. Baş verən dəyişikliklərə hazırlıqlı olmaq üçün təşkilatlar öz resurslarını və risklərini düzgün qiymətləndirməlidirlər.

AsProf Konsaltinq mövcud bazarın ətraflı təhlilini apararaq müştərilərimizə biznes fəaliyyətlərini təkmilləşdirməyə yardım edir. Bunu etmək üçün, biz strateji kommersiya təfəkkürünü mövcud şəraitə, vəsaitlərə və insan resurslarına dair geniş və praktiki bilik və bacarıqlarla birləşdiririk. 

Biznesin genişləndirilməsi və maliyyə stabilliyinə doğru istiqamətləndirilməsi zamanı səmərəli mühasibatlıq ciddi əhəmiyyət kəsb edir.  Biznesə başlayarkən bir çox şəxlər üçün mühasibatlıq yorucu bir fəaliyyət kimi görsənir və mühasibatlıq uçotu ilə maliyyə planlaşdırılmasına lazımi diqqətin yetirilməməsi  dərhal pul vəsaitlərinin zəif idarəetməsinə və vergi öhdəliklərinin vaxtı-vaxtında qarşılanmamasına səbəb olaraq bir çox şirkətlərin  uğursuzluq və müflisləşməsi ilə nəticələnir.

AsProf Konsaltinq gündəlik pul hərəkətlərinin qeydiyyatının aparılması, gəlir  və xərclərin qeydiyyatının, ödəniş cədvəllərinin hazırlanması və vergi öhdəliklərinin vaxtı-vaxtında qarşılanması üzrə  peşəkar mühasibatlıq xidmətlərini göstərir. Bizim mütəxəssislər sizin biznesinizin dəyişən tələblərinə müvafiq olan bank və mühasibatlıq strukturunu müəyyən edərək ən əlverişli mühasibatlıq proqramını tövsiyyə edəcəklər.

Mühasibat uçotu istənilən biznesin vaxtı-vaxtında və dəqiqliyi ilə məlumatların qeydiyyatını aparmağa imkan verən ən əsas funksiyalarından biridir. Bu, düşünülmüş qərarların verilməsi prosessini asanlaşdırması məqsədilə rəhbərliyə biznes fəaliyyəti barədə dəqiq və etibarlı məlumatların ötürülməsi üçün maliyyə məlumatlarının və təhlillərin hazırlanmasını mümkün edən fəaliyyət növüdür.

Həmçinin, aşağıdakılarla əlaqədar bütün fəaliyyət növləri üçün icbari olan tələblər mövcuddur:

 • Mənfəət;
 • Gömrük və aksizlər (ƏDV məqsədləri üçün);
 • Mülki Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş digər tələblər.

Bu fəaliyyət həmçinin aşağıdakılar ilə əlaqədar böyük əhəmiyyət kəsb edir:

 •  Bütün gəlir və xərcləri izləmək, debitor və kreditorlara nəzarət etmək.
 •  Sizə və sizə xidmət edən banka menecment məlumatını təqdim etmək.
 •  İdarəetmə ilə əlaqədar qərarları qəbul etmək və gələcək addımları planlaşdırmaq.

Göstərə biləcəyimiz dəstək

AsProf Konsaltinq sizin vaxtınıza və vəsaitinizə qənaət edə və bu işlərin düzgün aparılıb-aparılmamasına dair narahatçılığınızı aradan qaldıra bilər.

Biz sizin mühasibat və uçot ilə əlaqədar bütün məsələlərinizi idarə etmək iqtidarındayıq. İdarəetmə hesablarınızın hazırlanmasına əlavə olaraq, biz həmin məlumatı incələyərək onu davamlı inkişafınız üçün istifadə olunmasına yardım edəcəyik.

 

Fərdi və Korporativ Vergitutma

AsProf Konsaltinq fiziki və hüquqi şəxslərə vergi qanunvericiliyinin bütün aspektləri üzrə məsləhətlərlə təmin edir. Sizin fəaliyyətinizin cari qanunvericiliyə tam cavab verməsinə əmin olmaq üçün bizim kifayət qədər təcrübəmiz və daxili sistemlərimiz mövcuddur.

 

Maliyyə məsləhəti xidmətləri

 

Biz geniş çeşiddə vergi məsləhət xidmətlərini təklif edirik. AsProf Konsaltinqın əməkdaşları müştərinin biznesinin həcmindən asılı olmayaraq onun tələblərindən xəbərdar olmaq və onlara anlamlı yanaşmaqla həmin şirkətin bəyan etdiyi yüksək standartlara riayyət etməklə və keyfiyyətə zərər vurmadan səmərəli məsrəflər tərzində hesabların idarə olunması sahəsində (Mühasibatlıq məsləhətləri xidmətləri/Maliyyə məsləhətləri xidmətləri/Biznesin idarəolunması məslətləri xidmətləri) təlimləndirilmişlər.

Bizim məqsədimiz sadəcə il ərzində maliyyə hesabatlarının hazırlanması deyil və bu səbəbdən bizim müştərilərimiz ofislərimizdə görüşərək öz illik maliyyə hesabatlarını müzakirə etməklə yanaşı mümkün olan vergi planlaşdırılması imkanlarını və fəaliyyətin genişləndirilməsi məsələlərini nəzərdən keçirməyə təşviq olunurlar.

Bizim mühasibatlıq xidmətləri bölməmiz vergi xidmətləri bölməsilə sıx əməkdaşlıq edərək vergi planlaşdırılmasını həyata keçirir və vergilərin vaxtı-vaxtında ödənilməsi üçün zəruri məlumatların mövcud olmasını təmin edir.

Göstərə biləcəyimiz dəstək

AsProf Konsaltinq sizin maliyyə hesabatlarınızı cəld və səmərəli şəkildə hazırlayaraq müvafiq dövlət orqanlarının tələblərinə uyğunluğu (mümkün cərimələrin tətbiqindən yan keçmək) təmin edir və eləcə də sizin istəyiniz əsasında təfsilatlı təhlili təqdim edir. Mühasibatlıq uçotunuzun hansı halda olduğundan asılı olmayaraq, biz sizə, dövlət orqanlarının tələblərinə və ya hər-hansı üçüncü tərəfə lazım olan formada maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını təmin edə bilərik.

Biznes miqrasiyası ilə əlaqədar qanunvericilik çox mürəkkəb və daima dəyişkəndir. Bu qaydalara riayət olunmadıqda böyük məbləğlərdə cərimələr tətbiq olunur. AsProf Konsaltinq aşağıda əks olunmuş xidmətləri təmin etməklə sizin vaxtınıza və vəsaitlərinizə qənaət edir:

 • Sənədləşmənin və müraciət prosedurlarının tələblərə uyğunluğunun yoxlanılması daxil olmaqla viza dəstəyi;
 • İş icazələrinin alınması üçün zəruri sənədləşmənin hazırlanmasına, qanunvericilikdə tələb olunan izahatların və əsaslandırmaların tərtibatına dəstək, müvafiq sənədlərin tərcüməsi, notarial hərəkətlər üçün sənədlərin hazırlanması və notarial ödənişlərin təmin olunması, karğüzarlıq və kuryer xidmətləri;
 • Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazələrin alınması ilə əlaqədar sənədlərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması, tələb olunan sənədlərin tərcüməsi, zəruri tibbi müayinənin təşkil olunması, kuryer xidmətləri.

Yerli işçilərin işə qəbulu və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq leqallaşdırılması, müvafiq dövlət orqanlarına zəruri məlumatların və sənədlərin təqdim olunması daxil olmaqla insan resurslarının idarə olunmasına dəstək.

Yerli sığorta bazarında müxtəlif sığorta məhsullarını təklif edən sığorta şirkətlərinin sayının çoxluğu sizin tələblərinizə cavab verən sığorta təminatçısının seçimində müəyyən tərəddüdlər yaradır. AsProf Konsaltinq sizə uyğun sığorta təminatçısının seçimində və sığorta xərclərinizin azaldılmasında sizə dəstək olacaq. Sığorta şirkətininin seçimi zamanı AsProf Konsaltinq aşağıdakı meyyarları rəhbər tutur:

 • Financial stability of insurance provider-Sığorta təminatçısının maliyyə dayanıqlığı;
 • Sığorta şirkətinin rəhbərliyinin və işçilərinin (anderraytinq və itkilərin idarəedilməsi) peşəkarlıq səviyyəsi və kommunikasiya bacarıqları;
 • Çevik və adekvat tarif siyasəti aparmaq bacarıqları;

Etibarlı təkrarsığorta şirkətləri ilə təkrarsığorta müqavilələrin mövcudluğu.

Bizim mütəxəssislərimiz ailələrə, fərdi sahibkarlara və şirkətlərə praktiki məsləhətlərin verilməsində ixtisaslaşmışlar.

Biznes fəaliyyətinə başlamağı planlaşdırdıqda, biz sizə uyğun təşkilati-hüquqi strukturun seçimində yardım edə bilərik. Biz sizə təsisçilər, səhmdarlar, işçilər və digər maraqlı tərəflər arasında danışıqların aparılmasında və sənədlərin rəsmiləşdirilməsində dəstək ola bilərik.  Bizim xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir:

 • Şirkətin təsis edilməsi

Azərbaycanda məhdud məsuliyyətli və ya səhmdar cəmiyyətinin, nümayəndəliyin və ya agentliyin təsis edilməsi ilə əlaqədar qanunvericiliyin tələbləri üzrə məsləhətlər;

 • Tender sənədləşməsi;
 • Sənaye, tikinti və təchizat layihələri üzrə yerli və beynəlxalq tender sənədlərinin nəzərdən keçirilməsi və təhlili. Hüquqi və iqtisadi risklərin azaldılması üçün hüquqi və iqtisadi şərtlərin layihələndirilməsi;
 • Müqavilələrin hazırlanması.

Sənaye layihələri, agentlik müqavilələrin, tenderdə birgə iştirak müqavilələrin, texniki yardım müqavilələrinin və əlaqəli sazişlərin şərtlərinin razılaşdırılması və mütəxəssis dəstəyi;

 • Korporativ xidmətlər

Şirkətlərin birləşməsi və satınalınması ilə əlaqədar mütəxəssis məsləhətləri, eləcə də borc qiymətli kağızlarının və səhmlərin emissiyası ilə əlaqədar emissiya prospektlərinin hazırlanmasına dəstək.

 • Təşkilatın, onun strukturunun, hər bir vəzifənin və ona tələbləri nəzərə alaraq təlimatların hazırlanması;
 • Müxtəlif KİV ilə elanların verilməsi;
 • Müxtəlif kanallardan istifadə edərək tələb olunan vakansiyaya cavab verən namizədlərin seçilməsi;
 • Elan edilmiş vakansiyalara təqdim olunmuş müraciətlərin qəbulu və email;
 • Seçilmiş namizədlərlə intervyuların və daha sonrakı mərhələlərin əlaqələndirilməsi;
 • Uğurlu namizədlərə təkliflərin verilməsi;
 • Namizədlərlə əmək müqaviləsi şərtlərinin razılaşdırılması;
 • Namizədlərin işə qəbul və leqallaşma proseslərinin uğurlu tamamlanmasına nəzarət.