Fərdi sığorta

Daşınar və daşınmaz əmlakın, sağlamlığın və həyatın qorunmasını, xaricə səfər edərkən tibbi yardım və arzuolunmayan digər risklərdən qorunmanı təmin edir. Hər bir şəxsin ehtiyacları və büdcəsi nəzərə alınaraq optimal xidmət dəsti seçilir.

Fərdi sığorta

Üçüncü şəxslərin (o cümlədən qonşuların) əmlakına və səhhətinə vurduğu ziyana görə ev sahibinin məsuliyyətinin sığortası.

16 yaşdan etibarən 60 yaşa qədər olan hər bir fiziki şəxs tibbi sığorta planına daxil olmaq hüququna malikdir

Fiziki şəxslərin avtomobillərinin sığortası aşağıdakı şərtlər üzrə həyata keçirilir

Sığortalı şəxs səyahət zamanı aşağıda qeyd olunan xidmətlərdən yararlana bilər