Könüllü sığorta

Sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə dayanıqlılığını təmin etmək üçün üzləşə biləcəkləri risklərin qarşılanması üçün vacib olan sığorta növüdür. Hər bir fəaliyyət növünə məxsus olan risklər təfərrüatla nəzərdən keçirilərək Sizin biznes üçün ən optimal sığorta həlləri seçilir.

Könüllü sığorta

Daşınma müqaviləsinin şərtlərindən asılı olmayaraq istənilən yükün daşınması zamanı itgilərin olması ehtimalı yaranır.

Sizin şirkətin avtomobil parkını Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən ən etibarlı sığorta şirkətlərində ən əlverişli şərtlərlə sığortalanmasını təmin edə bilərik.

Bizim şirkət sizin şirkə ən etibarlı sığorta şirkətlərindən ən etibarlı sığorta müdafisini təklif edə bilər.  

Tikinti və montaj risklərinin sığortası sifarişçinin və podratçıların əmlak maraqlarını qoruyaraq obyektin tikintisi, təmiri və rekonstruksiyası aparılan proseslərdə olduğu kimi buraxılış sonrası zəmanət öhdəlikləri zamanı da baş vermiş müxtəlif gözlənilməz situasiyalarda maliyyə itgilərini qarşılamağa imkan verir.

İstənilən müssisənin vacib aktivlərindən biri avadanlıqdır. Sığortanın bu növü Sizin müəssisənizdə ixtisaslaşdırılmış texniki ekspertiza və risklərin minimallaşdırılması üzrə tövsiyyələrin hazırlanması ilə müşayət olunur.

Bizim mütəxəssislər sorğunuza uyğun olaraq sizin şirkət üçün fərdi tibbi sığorta proqramı yarada bilərlər.

Bu sığorta təminatının sahibi sığorta müqaviləsinin şərtlərinə əsasən tibbi xidmətlərdən pulsuz istifadə etmək hüququnu qazanır.