Sığorta vasitəçiliyi

Yerli sığorta bazarında müxtəlif sığorta məhsullarını təklif edən sığorta şirkətlərinin sayının çoxluğu sizin tələblərinizə cavab verən sığorta təminatçısının seçimində müəyyən tərəddüdlər yaradır. AsProf Konsaltinq sizə uyğun sığorta təminatçısının seçimində və sığorta xərclərinizin azaldılmasında sizə dəstək olacaq. Sığorta şirkətininin seçimi zamanı AsProf Konsaltinq aşağıdakı meyyarları rəhbər tutur:

  • Financial stability of insurance provider-Sığorta təminatçısının maliyyə dayanıqlığı;
  • Sığorta şirkətinin rəhbərliyinin və işçilərinin (anderraytinq və itkilərin idarəedilməsi) peşəkarlıq səviyyəsi və kommunikasiya bacarıqları;
  • Çevik və adekvat tarif siyasəti aparmaq bacarıqları;

Etibarlı təkrarsığorta şirkətləri ilə təkrarsığorta müqavilələrin mövcudluğu.